Διάβαστε την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στα σωματεία μέλη της ΕΛΟΠ