Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U15 υπό μορφή χορηγίας