Δείτε την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 10.01.2022