Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για την πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΠ