Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες ομοειδών αθλημάτων κατέθεσε τις προτάσεις της, για την στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ειδικότερα των αθλητών και των σωματείων.

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π. με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης επεσήμανε με προτάσεις πως είναι ανάγκη να στηριχθούν οι αθλητές και τα σωματεία, προκειμένου να συνεχίσει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός να αναπτύσσεται.

Τέλος η Ομοσπονδία αναμένει τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης (UWW), για την τροποποίηση του διεθνούς αγωνιστικού προγράμματος (2020) και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για τη διαμόρφωση του εθνικού προγράμματος, αλλά και των διεθνών αγωνιστικών δράσεων και συμμετοχών σε αυτές των αντίστοιχων εθνικών ομάδων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚOΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα μέτρα τα οποία οι παρακάτω υπογράφουσες ομοσπονδίες  Μαχητικών Αθλημάτων εισηγούνται πρός την Αθλητική ηγεσία προτείνεται να ισχύουν για σωματεία, τα οποία είναι μέλη μόνο σε αναγνωρισμένες αθλητικές Ομοσπονδίες από τη ΓΓΑ και έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (ΕΑΑ).

Τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης των σωματείων επικεντρώνονται σε:

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δωρεάν διαγνωστικά τεστ σε αθλητές και προπονητές των εθνικών
ομάδων.

Δωρεάν διαγνωστικά τεστ στους εμπλεκόμενους σε επίσημα
Πανελλήνια πρωταθλήματα, διαιτητές, προσωπικό αγώνων (γραμματείς, κριτές, κλπ), όταν αυτά επιτραπούν να διοργανωθούν.

Σεμινάρια-Ενημέρωση Σωματείων και Ομοσπονδιών για τη λήψη μέτρων προφύλαξης. Διοργανωτής θα είναι η οικεία ομοσπονδία με την συμμετοχή ειδικού επιστήμονα από την επιστημονική επιτροπή της ΓΓΑ

Στους προπονητικούς και αγωνιστικούς χώρους να συμμετέχουν
μόνο οι αθλητές, οι διαπιστευμένοι προπονητές και λοιποί διαπιστευμένοι παράγοντες των αγώνων. Όσον αφορά τους γονείς και συνοδούς θα ακολουθηθούν τα μέτρα που θα αποφασίσει η πολιτεία και οι αθλητές θα παρευρίσκονται στον χώρο υπό την επιτήρηση του υπευθύνου συνοδού κάθε συλλόγου και μόνον αυτού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

«Ένταξη των συλλόγων με ειδική αθλητική αναγνώριση (ΕΑΑ) στην ρύθμιση για επιδότηση ενοικίου που θα γίνει για διάφορους φορείς από την πολιτεία»
Υπαγωγή των συλλόγων και ομοσπονδιών στα μέτρα στήριξης που θα αποφασισθούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στήριξης.

Να υπαχθούν οι προπονητές των συλλόγων με σύμβαση εργασίας στην επιδότηση του μέρους του μισθού τους για όσο χρόνο διαρκεί η σχετική κρατική ρύθμιση απαγόρευσης λειτουργίας των συλλόγων αθλημάτων εσωτερικού χώρου-επαφής.

Πάγωμα όλων των οφειλών των σωματείων, σε ΔΕΚΟ και άλλους φορείς δημοσίου, μέχρι το τέλος του 2020. Η ρύθμιση όλων των ανωτέρω οφειλών να αρχίσει από το 2021 με την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς αποπληρωμής τους με δόσεις ανάλογα με την πολιτική του κάθε ΔΕΚΟ η άλλου φορέα τoυ δημοσίου.

Απευθείας επιχορήγηση από την ΓΓΑ των σωματείων που έχουν ΕΑΑ για την κάλυψη των εκτάκτων εξόδων επαναλειτουργίας τους από τις αυξημένες προϋποθέσεις-απαιτήσεις που προκύπτουν από τα πρωτόκολλα επανεκκίνησης που θα εκδοθούν.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, μόλις το πρόγραμμα σας το επιτρέψει, την πραγματοποίηση συνάντησης με τους εκπροσώπους μόνο των αθλημάτων μαχητικών τεχνών, προκειμένου να εκθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις και τις απόψεις, λόγω της ιδιαιτερότητας των μαχητικών αθλημάτων δεδομένου ότι όλα είναι εσωτερικού χώρου και τα περισσότερα είναι και επαφής.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚOΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα μέτρα τα οποία οι παρακάτω υπογράφουσες ομοσπονδίες  Μαχητικών Αθλημάτων εισηγούνται προς την Αθλητική ηγεσία προτείνεται να ισχύουν για τις  αναγνωρισμένες αθλητικές Ομοσπονδίες από τη ΓΓΑ.

Τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης των Ομοσπονδιών  επικεντρώνονται σε:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 2020

Αναστολή των Γ.Σ. των Ομοσπονδιών και σωματείων για το 2020, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται προσωρινά από το Δ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 έως ότου επανέλθουμε στην κανονικότητα και να μπορούν να συγκληθούν Γ.Σ. που θα μπορούν να συμμετέχουν πολλά άτομα.

Οι συνεδριάσεις των ΔΣ, Σωματείων και Ομοσπονδιών  να συνεχίσουν να γίνονται και δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη. Επέκταση του σχετικού ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/30-3-2020) έως τις 30/6/2021. Ισχύει έως 30/6/2020.
Ψηφιακό μετασχηματισμό των ομοσπονδιών στα πρότυπα της ψηφιοποίησης του Δημοσίου

Για την λειτουργία των ομοσπονδιών να υιοθετηθεί διαδικασία επισκεψιμότητας από μέρους των συλλόγων, αθλητών κλπ με την διαδικασία τηλεφωνικής προσυννενόησης (ραντεβού) ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα των μελών των ομοσπονδιών και ταυτόχρονα για να προστατευθεί το προσωπικό.

Ανακοίνωση άμεσα των προϋπολογισμών των Ομοσπονδιών (ο  οποίος πρέπει να είναι αυξημένος λόγω των έκτακτων αναγκών). άμεση εκταμίευση της δόσης τακτικής επιχορήγησης για το 2020, εντός του Μαΐου 2020.

Έκτακτη επιχορήγηση Ομοσπονδιών για κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το έτος 2020
Πάγωμα όλων των οφειλών των Ομοσπονδιών, σε ΔΕΚΟ και άλλους φορείς δημοσίου, μέχρι το τέλος του 2020. Η ρύθμιση όλων των ανωτέρω οφειλών να αρχίσει από το 2021 με την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς αποπληρωμής τους με δόσεις ανάλογα με την πολιτική του κάθε ΔΕΚΟ η άλλου φορέα τoυ δημοσίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η χρήση του αγωνιστικού χώρου του Αθλητικού Κέντρου Άνω
Λιοσίων να παραχωρηθεί αποκλειστικά στις Ομοσπονδίες των μαχητικών τεχνών που έχουν έδρα στο χώρο του σταδίου για τη διεξαγωγή αγώνων μαχητικών αθλημάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2020.

Να οριστεί επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των
Ομοσπονδιών των μαχητικών αθλημάτων, που έχουν έδρα στο γήπεδο, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση του αγωνιστικού καλενδαρίου για τον χρόνο της ρύθμισης παραχώρησης χρήσης μέχρι το τέλος του 2020.

Τα λειτουργικά έξοδα του σταδίου θα συνεχίσουν να καλύπτονται
από την πολιτεία.

Η απολύμανση των χώρων του σταδίου θα πραγματοποιείται με
ευθύνη της πολιτείας η του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα και βεβαίως πάντα πριν και μετά από κάθε αθλητική-αγωνιστική διοργάνωση.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, μόλις το πρόγραμμα σας το επιτρέψει, την πραγματοποίηση συνάντησης με τους εκπροσώπους μόνο των αθλημάτων μαχητικών τεχνών, προκειμένου να εκθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις και τις απόψεις, λόγω της ιδιαιτερότητας των μαχητικών αθλημάτων δεδομένου ότι όλα είναι εσωτερικού χώρου και τα περισσότερα είναι και επαφής.