ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή των εγγράφων πρέπει να γίνει έως 30/4 στην Ομοσπονδία

Σας αποστέλλουμε έγγραφό μας αναφορικά με την Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Εφιστούμε την προσοχή στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων σας, μέχρι 05/05/2023 στο email της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού [email protected].

Επίσης, επισημαίνουμε :

Α) την υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων των Ομοσπονδιακών Προπονητών και των Τεχνικών Συμβούλων που έχουν αποσπαστεί την περίοδο 2022-2023

Β) τις εξαιρέσεις στο Δικαίωμα υποβολής αίτησης και

Γ) οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν  τον όρο  «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ».

 

Με εκτίμηση

Βασίλης Κάκκος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

 

1.Εισηγήσεις Ομοσπονδιών για Ανάθεση Καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητων – Τεχνικων Συμβούλων 2023-2024_