Εκδήλωση ενδιαφέροντος για  Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2024-2025.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν  τον όρο  «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» και να σταλούν μαζί με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ δικαιολογητικά στην ΕΛΟΠ έως την Παρασκευή 17/05/2024.

 

1.Ανάθεση Καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητων – Τεχνικων Συμβούλων 2024-2025_