ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – BWWS