ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΛΗΣ ΑΜΜΟΥ 2020