Με την παρούσα σας αποστέλλουμε την προκήρυξη του Τουρνουά Πάλης ‘’Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου’’, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 στο κλειστό γυμναστήριο «Σπάρτακος» στο Ζεφύρι – Δήμος Φυλής.

Οι αγώνες θα έχουν επίσημο χαρακτήρα και οι συμμετοχές των αθλητών θα προσμετρηθούν στην δραστηριότητα του συλλόγου.

Οι οριστικές δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, δεόντως συμπληρωμένες και θα αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ομοσπονδίας: [email protected] μέχρι τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 14.00.

Αλλαγή κατηγορίας βάρους ή μη συμμετοχή έως Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 14.00.

Κλήρωση αθλητών/τριών Παρασκευή 16/11/2018.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας

Χρήστος ΠΑΠΠΟΥΣ

Προκήρυξη Aναπτυξιακού ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ