ΠΡΟΣ  ΤΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ- ΜΕΛΗ  της  ΕΛ.Ο.Π.

 

 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Πάλης Λυκείων 2024.

 Αξιότιμε  Κύριε Πρόεδρε,

    Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας την Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Πάλης ΓΕΛ & ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2023-2024.

   Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεση σας.

 Με αθλητικούς χαιρετισμούς.

Ο Γ. Γραμματέας

Λαβασίδης Γεώργιος

 

94 ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΛΗΣ

94 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

94 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΟΠ