ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH WRESTLING)

 

  • Ημερομηνία – τόπος διεξαγωγής αγώνων:

2/9/2018–Ξάνθη παραλία Μυρωδάτου (Άβδηρα)-Οριστική Δήλωση Συμμετοχής: 24/8/2018.

  • Κατηγορίες Βάρους:
Ανδρών:  70, 80, 90, +90 κιλά Γυναικών:  60, 70, +70 κιλά
Εφήβων: 60, 70, 80, +80 κιλά Νεανίδων:  50, 60, +60 κιλά
Παίδων:  60, 70, +70 κιλά Κορασίδων: 50, +50 κιλά

  • Διάρκεια Αγώνα.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μια περίοδο τριών (3) λεπτών για όλες τις κατηγορίας ηλικίας.

  • Ανοχή Βάρους

Στις κατηγορίες των Ανδρών – Γυναικών και Εφήβων – Νεανίδων θα υπάρξει ανοχή βάρους δυο κιλών. Στις κατηγορίες των Παίδων – Κορασίδων θα υπάρξει ανοχή βάρους ενός κιλού.

  • Δικαίωμα Συμμετοχής

Έχουν οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Π.

Έχουν γεννηθεί,  Άνδρες & Γυναίκες το 1999 & πριν. Έφηβοι & Νεανίδες το 1998-2000. Παίδες & Κορασίδες το 2001-2002.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης, στους Άνδρες & Γυναίκες οι γεννηθέντες το 2000  στους Έφηβους & Νεανίδες οι γεννηθέντες το 2001 και στους Παίδες & Κορασίδες οι γεννηθείς το 2003, με υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθούν με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας και ιατρική βεβαίωση.

Δικαίωμα έχουν και οι αλλοδαποί αθλητές.

  • Σύστημα Διεξαγωγής Αγώνων.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν ή με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (UWW), του άμεσου αποκλεισμού ή με το σύστημα του διπλού αποκλεισμού ανάλογα με την συμμετοχή.

  • Οριστική Δήλωση Συμμετοχής

Η οριστική δήλωση συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, και στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.

Σωματείο που δεν θα καταθέσει την οριστική δήλωση συμμετοχής μέχρι τις οριζόμενες ημερομηνίες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

  • Παρουσία Αθλητών Στην Ιατρική Εξέταση & Ζύγιση.

Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση και Ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο για την ταυτοποίηση τους.

  • Απονομές Μεταλλίων .

Στον 1ο 2ο & 3ο αθλητή/τρια απονέμεται δίπλωμα και μετάλλιο.

 

___________________________________________________________________________

 

Πρόγραμμα Αγώνων.

11.00-12.00: Ιατρική εξέταση & Ζύγιση (για όλες τις κατηγορίες).

 

13.00 : Έναρξη Αγώνων.