ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ                  

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΛΗΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 συνδιοργανώνεται, από την ΕΛ.Ο.Π. και τον ΑΠΟ Ρεθύμνου, το 1ο επίσημο Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Ρεθύμνου ΄΄ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ΄΄.

Αριθμός αγωνιστικής παλαίστρας: 1 παλαίστρα κατασκευής 2018 κατάλληλο για αγώνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης (FOELDEAKSPORTSEQUIPMENT).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Π. και ανήκουν στην δύναμη των συλλόγων της Κρήτης.
 • Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο στυλ της ελευθέρας πάλης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι αλλοδαποί αθλητές/τριες.
 • Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής 15/6/2018 έως 15:00 μμ.

 

Κατηγορίες βάρους

 

Άνδρες ( 1999 & πριν)2 κιλά ανοχή: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 (2 Χ 3 λεπτά)

Γυναίκες (1999 & πριν) 1 κιλά ανοχή:  50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 (2 Χ 3 λεπτά)

Έφηβοι (1998-1999-2000) 2 κιλά ανοχή: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 (2 Χ 3 λεπτά)

Νεάνιδες (1998-1999-2000) 1 κιλά ανοχή: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 (2 Χ 3 λεπτά)

Παίδες (2001-2002) 1 κιλά ανοχή: 4145, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 (2 Χ 2 λεπτά)

Κορασίδες (2001-2002) 1 κιλά ανοχή: 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 (2 Χ 2 λεπτά)

Παμπαίδες (2003-2004) 1 κιλά ανοχή:34-38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 (2 Χ 2 λεπτά)

Πανκορασίδες (2003-2004) 1 κιλά ανοχή: 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 (2 Χ 2 λεπτά)

Προπαμπαίδες (γεν: 2005-2006)Χωρίς ανοχή: 27-30, 34, 38, 43, 48, 54, 60, 67, 75, 85 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)

 (γεν: 2007-2008) Χωρίς ανοχή: 20-23, 26, 29, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)

(γεν: 2009-2010) Χωρίς ανοχή: 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 42, 47, 52, 58 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)

(γεν: 2011-2012): Χωρίς ανοχή Η ζύγιση θα γίνει με ευθύνη των προπονητών & που θα είναι γραμμένα στην οριστική δήλωση συμμετοχής του συλλόγου. (1,5 Χ 1,5 λεπτά)

Προπανκορασίδες(γεν: 2005-2006) Χωρίς ανοχή: 26-29, 32, 35, 39, 43, 47, 52, 58 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)

 (γεν: 2007-2008) Χωρίς ανοχή: 22-25, 28, 31, 34, 38, 42, 47, 53 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)

(γεν: 2009-2010) Χωρίς ανοχή: 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 41, 46 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)

 (γεν: 2011-2012): Χωρίς ανοχή Η ζύγιση θα γίνει με ευθύνη των προπονητών & που θα είναι γραμμένα στην οριστική δήλωση συμμετοχής του συλλόγου. (1,5 Χ 1,5 λεπτά).

Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης κατηγοριών  σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (UWW), του άμεσου αποκλεισμού.

ΣτιςκατηγορίεςΑνδρών-Γυναικών,Εφήβων-Νεανίδων,Παίδων-Κορασίδων,Παμπαίδων-Παγκορασίδων και για τις κατηγορίες βάρους με συμμετοχή έως πέντε (5) αθλητές, κάθε παλαιστής θα παλεύει με όλους (tornoi nordique) για κατηγορίες με (6) ή(7) άτομα θα γίνουν σε 2 γκρουπ σύστημα (UWW),.

Στις κατηγορίες Προπαμπαίδων-Προπαγκορασίδων οι αθλητές/τριες θα αγωνισθούν σε γκρουπ των τριών (3) ή τεσσάρων (4) ατόμων και θα κάνουν δύο αγώνες, σε περίπτωση πτώσης ο αγώνας θα συνεχίζετε μέχρι λήξεως του χρόνου των 3 λεπτών (1,5 + 1,5).Στους αθλητές/τριες θα γίνει στο γκρουπ κατάταξη για 1η-2η-3η θέση. Δεν θα υπάρξει βαθμολογία συλλόγου σε αυτές τις κατηγορίες.

Η κλήρωση των αθλητών θα γίνει στο Ρέθυμνο και σύμφωνα με την οριστική δήλωση συμμετοχής που θα αποσταλεί από τα σωματεία. Τροποποίηση στη δήλωση συμμετοχής για αλλαγή κατηγορίας βάρους αθλητών ή διαγραφή λόγω μη συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Τρίτη πρωί 19/6/2018 στο email της ΕΛ.Ο.Π. ([email protected]).

Βαθμολογία Συλλόγων Παγκρητίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Πάλης

Η Γενική Βαθμολογία των συλλόγων του Παγκρητίου Πρωταθλήματος Ελευθέρας θα εξαρτηθεί από το σύνολο των αθλητών που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία βάρους.

Οκτώ (8) αθλητές και άνω: 1ος 10 βαθ.-2ος 8 βαθ- 3ος 6 βαθ- 5ος 4 βαθ- 7ος 2 βαθ- 8ος 1 βαθ

Επτά (7) αθλητές και άνω: 1ος 8 βαθ.-2ος 6 βαθ- 3ος  4 βαθ- 5ος 2 βαθ- 7ος 1 βαθ

Έξι (6) αθλητές και άνω:1ος 7 βαθ.-2ος 5 βαθ- 3ος 3 βαθ- 5ος 2 βαθ- 6ος 1 βαθ

Πέντε (5) αθλητές και άνω:1ος 6 βαθ.-2ος 4 βαθ- 3ος  3 βαθ- 4ος 2 βαθ- 5ο1 βαθ

Τέσσερεις (4) αθλητές και άνω:1ος5 βαθ.-2ος3βαθ- 3ος 2βαθ- 4ος1βαθ

Τρείς (3) αθλητές και άνω:1ος4 βαθ.-2ος2βαθ- 3ος 1βαθ

Τρείς (2) αθλητές και άνω:1ος 3 βαθ.-2ος 1 βαθ

Τρείς (1) αθλητές και άνω:1ος 3 βαθ.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η οριστική δήλωση συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν τους μικρότερους ηλικιακά αθλητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και στα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία.

Η οριστική δήλωση συμμετοχής πρέπει να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.

Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική δήλωση συμμετοχής στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη ημερομηνίες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΖΥΓΙΣΗ

Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση & ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας, την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (Βιβλιάριο υγείας, πιστοποιητικό σπουδών)  για την ταυτοποίησή τους.

Οι Προπαμπαίδες-Προπαγκορασίδες θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν υπεύθυνη δήλωση ή άλλο έντυπο συγκατάθεσης κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθεί στους συγκεκριμένους αγώνες και έντυπο του προπονητή ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά.

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Στον 1ο, 2ο και 3ο αθλητή/τρια  απονέμεται μετάλλιο και δίπλωμα.

Θα υπάρξει βαθμολογία και κατάταξη συλλόγων στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών,Εφήβων-Νεανίδων,Παίδων-Κορασίδων,Παμπαίδων-Παγκορασίδων  και στα 3 πρώτα σωματεία θα απονέμεται δίπλωμα, μετάλλιο και κύπελλο. Η Βαθμολογία θα είναι συνολική από όλες τις κατηγορίες.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό
 • Η μετακίνηση ή τυχόν διαμονή-διατροφή γίνετε με ευθύνη των συμμετασχόντων
 • Όλοι οι αθλητές/τριες θα πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή
 • Όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή
 • Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή στους συμμετέχοντες.
 • Ότι άλλο πρόβλημα ή ασάφεια ή κάτι άλλο που δεν προβλέπεται στην προκήρυξη θα λύνετε επι τόπου με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής.
 • Αμέσως μετά την ζύγιση θα γίνει τελετή έναρξης των αγώνων με παρέλαση παράταξη των ομάδων ανάκρουση του εθνικού ύμνου και έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και θα απαγγελθεί ο ΟΡΚΟΣ του ΑΘΛΗΤΗ.

ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

΄΄Ορκιζόμαστε, ότι προσερχόμαστε στους αγώνες,  για να αγωνιστούμε ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας έχει σκοπό, την επίδειξη ιπποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού΄΄.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

10.00 – 12.00  Ιατρική εξέταση – Ζύγιση

12.00 – 13.00  Τελετή έναρξης αγώνων

13.00 – 18.30  Αγώνες

18.30   Απονομές