ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπ’ Αριθμόν 13 στις 8 Δεκεμβρίου 2020