ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπ’ Αριθμόν 8 στις 18 Σεπτεμβρίου 2020