ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 18 Αυγούστου 2020