ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπ’ Αριθμόν 6 Στις 07 Σεπτεμβρίου 2020