ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπ’ Αριθμόν 2 στις 9 Ιουλίου 2020