ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με τηλεδιάσκεψη Υπ’ Αριθμόν 119 Στις 06/06/2023