Διαβάστε το Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 2/2/2021