Διαβάστε το Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής 11/1/2021