Σε συνέχεια της από 24/07/23, επικοινωνίας μας, αποφασίστηκε η παράταση υποβολής αιτήσεων της σχολής έως και 15/09/23.

Παρακαλούμε για την δημοσιοποίηση της ανωτέρω ανάρτησης και των σχετικών οδηγιών με κάθε πρόσφορο μέσο, προς ενημέρωση των  υποψηφίων.

Με εκτίμηση,

Η πρόεδρος της σχολής

Κατερίνα Καραδενιζλόγλου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΛΗ Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ