Σας αποστέλλουμε την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο αθλητικών σωματείων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή οριστικής αίτησης από τα αθλητικά σωματεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31 Ιουλίου 2023.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Με εκτίμηση

Βασίλης Κάκκος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού