Το ΔΣ της ΕΛΟΠ αποφάσισε παράταση υποβολής αιτήσεων για την σχολή διαιτησίας έως τις 8/1/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ