11.00 ΖΥΓΙΣΗ

ΤΟΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΟΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ , ΖΕΦΥΡΙ