Απόφαση για την επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης στις 12/6/2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ Γενική Συνέλευση 12.06.2021