ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΑΛΗΣ Β

Σημείωση: Το Παράβολο συμμετοχής είναι 350€