Ορθή επανάληψη κατάστασης σωματείων με δικαίωμα ψήφου