Η Παγκόσμια ομοσπονδία πραγματοποιεί σήμερα νέο σεμινάριο με θέμα: Υποχρεώσεις, αρμοδιότητα και σημασία του αρχηγού ταπί