Η ομοσπονδία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φανούριος ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ξενοφώντας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος ΠΑΠΠΟΥΣ

ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Κωνσταντίνος ΦΑΛΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παντελής, ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Παναγιώτης

ΕΦΟΡΟΣ: ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ Αναστάσιος