Η ομοσπονδία

Πρόεδρος ΔΣ: Στέργιος  ΛΕΩΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ: Δημήτριος  ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Α’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος  ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ

Β’ Αντιπρόεδρος:  Κωνσταντίνος  ΦΑΛΙΑΣ

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ

Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας: Αντωνία ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ταμίας: Νικόλαος  ΜΠΟΥΓΑΣ

Αναπλ. Ταμίας: Γεώργιος  ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ

Έφορος: Βασίλειος  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Αναπλ. Έφορος: Σωκράτης  ΛΙΑΚΟΣ

Μέλη: Ιωάννης ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Φανούριος ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ, Αλέξανδρος ΝΙΤΣΙΟΣ, Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, Νίκος ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Εκπρόσωπος αθλητών: Ηλίας ΜΠΟΥΚΗΣ

Εκπρόσωπος προπονητών: Σωτήριος ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ

 

Τακτικός Εκπρόσωπος στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή:  Δρ.  Κωνσταντίνος  ΦΙΛΗΣ

Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Δημήτριος  ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Εκτελεστική Επιτροπή: 

Πρόεδρος: Δημήτριος Τραμπάκουλας

Μέλη: Γεώργιος Λαβασίδης, Νικόλαος Μπούγας

Πρόεδρος τεχνικής Επιτροπής: Ιωάννης Μπάρμπας