Ε.Ο.ΠΑΛΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/6/2023.