Αρ.πρωτ: 1917
Άνω Λιόσια,  7  /04/2022

ΠΡΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΟΠ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του ΔΣ με σκοπό την εύρυθμη οικονομική
λειτουργία της Ομοσπονδίας, τα παρακάτω έσοδα τα οποία προέρχονται από
σωματεία, αθλητές, προπονητές, διαιτητές κλπ, θα πραγματοποιούνται αυστηρά
και μόνο διατραπεζικά και με απαραίτητη την αιτιολογία καθώς και  την
αποστολή του αποκόμματος του εμβάσματος στο λογιστήριο της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε:

Κατηγορίες Εσόδων & απαραίτητη αιτιολογία:

.       Εγγραφή Αθλητή (αιτιολογία: όνομα σωματείου εγγραφής και αριθμός
δελτίων)
.       Μεταγραφή Αθλητή (αιτιολογία: Ονοματεπώνυμό Αθλητή και όνομα
σωματείου μεταγραφής)
.       Ανανέωση Δελτίου  όταν απαιτείται (αιτιολογία: όνομα σωματείου και
αριθμός δελτίων)
.       Εγγραφή σωματείου (αιτιολογία: Αναλυτικά η επωνυμία του Σωματείου)
.       Συμμετοχή Αθλητών σε διεθνείς αγώνες και κάμπ με ιδία έσοδα
(αιτιολογία: Ονοματεπώνυμό και διοργάνωση που θα λάβει μέρος)
.       Πάσης φύσεως Πρόστιμα (αιτιολογία: Αναλυτικά η επωνυμία του
Σωματείου ή το Ονοματεπώνυμό του ατόμου που αφορά η κατάθεση αλλά και ο
λόγος της κατάθεσης)

Επισημαίνεται ότι το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης και η αποστολή του
στην Ομοσπονδία,  είναι στο εξής απαραίτητη προϋπόθεση  για διεκπεραίωση
όλων των παραπάνω.

Η παρούσα απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Γενικός Γραμματέας
Λαβασίδης Γεώργιος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ