Ενημέρωση για σχολή προπονητών Β κατηγορίας

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ -ΣΧΟΛΕΣ (gga.gov.gr)  Στο A4.94, είναι η ανάρτηση με τα έντυπα που αφορούν στην σχολή Β επιπέδου. Προθεσμία υποβολής έως 30/09/2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΣΧΟΛΗ_ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ_ΠΑΛΗΣ_Β_ΕΠΙΠΕΔΟΥ_ΣΤΗΝ_ΑΘΗΝΑ ΕΝΤΥΠΟ_ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΡΟΣ_ΤΟΥΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ_ΣΧΟΛΗΣ_ΠΑΛΗΣ_Β_ΕΠΙΠΕΔΟΥ_ΣΤΗΝ_ΑΘΗΝΑ (3)