Ενημέρωση για αλλαγή τόπου ημερ. Πανελληνίων Πρωταθλημάτων