Δείτε την πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΠ στις 9/7/2020