Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο που αφορά μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ).