Αρ.πρωτ: 3468/ΦΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνουμε επισυναπτόμενη την σημερινή ενημέρωση της ΓΓΑ για την τροποποίηση της Υ.Α. «σχετικά με τον καθορισμό, για το έτος 2024, των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (ΦΕΚ Β’ 3419/14-06-2024) για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Λαβασίδης

 

FEK-2024-Tefxos B-03419-downloaded -14_06_2024