Το ΔΣ της ομοσπονδίας αποφάσισε τη δημιουργία σχολής διαιτητών στα αθλήματα που καλλιεργεί η ΕΛΟΠ

Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ