Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, σε σχέση με όσα της προσάπτονται το τελευταίο διάστημα για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες 2022, που θα πραγματοποιηθούν στο Οράν της Αλγερίας. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τόσο το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, όσο και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσαν συνολικά εννέα αθλητές.

Το Δικαστήριο μάλιστα θεώρησε ότι οι αθλητές που συμμετείχαν στη ματαίωση του πρωταθλήματος έθεσαν εαυτόν εκτός Εθνικής Ομάδας, που ήταν και το βασικό επιχείρημα της ΕΛΟΠ.. 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ομοσπονδία έδρασε με απόλυτη νομιμότητα και ότι παρέμεινε πιστή στον Νόμο, στο Καταστατικό της και στους εσωτερικούς της Κανονισμούς, με το να στελεχώσει την Εθνική Ομάδα με τους Πανελλήνιους Πρωταθλητές του έτους 2021, δεδομένου ότι συγκεκριμένος αριθμός αθλητών, μεταξύ αυτών και οι προσφεύγοντες, απείχαν από τους αγώνες και με τις πράξεις τους παρεμπόδισαν τη διεξαγωγη του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Πάλης που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Κιλκίς στις 21 και 22 Μαΐου 2022  και το οποίο αποτελούσε κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής ομάδας και την εκπροσώπηση της χώρας μας στους Μεσογειακούς Αγώνες. 

Το Δικαστήριο θεώρησε, συγκεκριμένα, ότι οι αθλητές, οι οποίοι συμμετείχαν, δυστυχώς, στα γεγονότα του Κιλκίς, έθεσαν οι ίδιοι τον εαυτό τους εκτός αποστολής, χωρίς υπαιτιότητα της Ομοσπονδίας, αλλά και ότι οι επιλεγέντες αθλητές έχουν σημαντικότατες διακρίσεις και δικαίως απαρτίζουν την Εθνική μας Ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «…Ασφαλώς, στην επιλογή του πρώτου των καθ’ ων [της Ομοσπονδίας], όπως άλλωστε συνομολογεί και το ίδιο, προσμέτρησε και η εμπλοκή των αιτούντων, που επίσης δεν την αρνούνται, στη ματαίωση των Πανελληνίων Αγώνων στο Κιλκίς, γεγονός απολύτως αναμενόμενο, διότι οι αιτούντες, επιδιώκοντας για τους δικούς τους λόγους τη μη διεξαγωγή των αγώνων που επρόκειτο να αποτελέσουν το μόνο αντικειμενικό και θεσμοθετημένο κατά τα ανωτέρω κριτήριο επιλογής των αθλητών για τους Μεσογειακούς Αγώνες, ουσιαστικά έθεσαν τον εαυτό τους εκτός της διαδικασίας αυτής. Πέραν τούτου, ωστόσο, η επιλογή των εν τέλει επιλεγέντων αθλητών δεν είναι αυθαίρετη αλλά ερείδεται, δεδομένης της ματαίωσης των ως άνω αγώνων του 2022, στη σειρά κατάταξης των αθλητών (τρεις πρώτοι) στους αμέσως προγενέστερους πανελλήνιους αγώνες του 2021, κριτήριο που άπαντες πληρούν, σε αντίθεση με τους αιτούντες, από τους οποίους το πληρούν μόνο οι δεύτερος, τέταρτος, έβδομος και όγδοος από αυτούς, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των καρτελών τους […]».