Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης στις 30/10/2022.