ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ