ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι με την υπαρ.32-20/05/2024 επιστολή του το σωματεία Π.Σ.Φ.  Άτλας Καλλιθέας ενημέρωσε  για την αναβολή του  Τουρνουά Παράσχος Μπόρας που επρόκειτο να διεξαχθεί 25-26/05/2024 στην Καλλιθέα.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Λαβασίδης