Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι οι αγώνες του Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος Πάλης που ήταν προγραμματισμένοι για τις 20-21/10/2018 στην Θεσσαλονίκη ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ μέχρι νεωτέρας λόγω μη επαρκούς συμμετοχής.-

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Ξενοφών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ