«Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στo Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2021-2022». Με καταληκτική προθεσμία υποβολής των ζητούμενων δικαιολογητικών που αναφέρει το έγγραφο της ΓΓΑ έως 20/05/2021 στην Ομοσπονδία.