Πρόσκληση ενδιαφέροντος περί ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών/Τεχνικών Συμβούλων ΚΦΑ κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στο Δημόσιο για το διδακτικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με το σχετικό του ΥΠΠΟΑ  268617-4/06/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  σχετικό ενυπόγραφο αίτημα  μαζί με τα ζητούμενα στο σχετικό έγγραφο ΥΠΠΟΑ  στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020 ( βιογραφικό, απολογιστικό έτους 2019-2020 – προγραμματισμό για 2020-2021).

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάγονται στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99 όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  σήμερα.

 

Ανάθεση Καθηκόντων 2020-2021