Δειτε όλες τις πληροφορίες για την Ακύρωση της προγραμματισμένης ΓΣ