Αρ.πρωτ: 5656/ΦΓΣ                                                                Άνω Λιόσια, 22/10/2021

ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ –  ΜΕΛΗ

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

     Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι  λόγω της παράλληλης διεξαγωγής του Βαλκανικού και Μεσογειακού Πρωταθλήματος στην Ξάνθη, το ΔΣ της Ομοσπονδίας κατά την συνεδρίασή του στις 15/10/2021 αποφάσισε την ακύρωση της προγραμματισμένης  Έκτακτης ΓΣ στις 31/10/2021 για τεχνικούς λόγους.

     Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ