Αρ.Πρωτ.   5126                                               Άνω Λιόσια,   3/11/2023

ΠΡΟΣ  ΤΑ

EΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΕΛΗ  ΤΗΣ ΕΛΟΠ

 

 

Θέμα: Ακύρωση Παιδικού Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος Πάλης Λάρισα 5 Νοεμβρίου 2023.

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Παιδικό Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Πάλης που πρόκειται να διεξαχθεί στην Λάρισα στις 5 Νοεμβρίου 2023 ακυρώνεται λόγω ελλιπούς  συμμετοχής.

                                   Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΛΕΩΝΑΚΗΣ                                         ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ