ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

Κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε σημερινή εκπρόθεσμη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έκδοση αδειών εισόδου στις σχολικές μονάδες εκπροσώπων αθλητικών ομοσπονδιών και φορέων κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική ενημέρωση στην Ομοσπονδία έως την Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 15.00 διευκρινίζοντας:

Α) Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 ( διορισμένος σε σχολική μονάδα ).

Β) Εάν πρόκειται για πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής.

Γ) Εάν πρόκειται για πιστοποιημένο προπονητή/τρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της Πάλης.

Δ) Εάν πρόκειται για διακεκριμένο αθλητή/τρια.

Οι ως άνω διευκρινήσεις ζητούνται από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Λαβασίδης

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ _ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ