Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης γνωστοποίησε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2023.

 

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023